1.sõime õpiprojektid töös

Erinevad projektid rikastavad lõimitud õppetegevuse sisu loomist.

Põlva Lasteaed Lepatriinu kõige nooremad lapsed (1. sõime rühm – Punatriinud) on õppeaasta jooksul osa saanud erinevatest projektipõhistest tegevustest. Käesoleva ülevaate aluseks on kahe nädala tegevused  2-aastaste laste rühmas aprillis 2021. Oleme liitunud Lastekaitse Liidu projektiga “Kiusamisest vabaks!” metoodika sõimerühmadele. Iganädalaselt viime kord nädalas läbi n.ö karukoosolekuid, mille raames anname lastele erinevaid meetodeid valides edasi väärtuspõhiseid suhtlemis- ja käitumisoskusi. Oma tegevuste kavandamisel lähtume “Kiusamisest vabaks” programmi tunnikavadel, mis on koostatud lasteaedadele. Kohandame neid kavasid oma laste arengust lähtuvalt. Käesoleva kuu tunnikava keskendus  rahvusvahelisele tervisepäevale, mida tähistatakse ülemaailmselt 7. aprillil. Meie rühma teemadeks kahel nädalal oli arstimäng sh meie tervis ja toitumine – söömisoskused ja toidud meie laual. Nagu antud tunnikava tutvustuses kirjutati, et “Kiusamise ennetamine tervise seisukohalt on väga oluline, puudutab tervislik heaolu nii vaimset, emotsionaalset kui ka sotsiaalset tahku. Head suhted kaaslastega ning sallivuse, austuse, hoolivuse ja julguse väärtuste mõistmine saavad nii meie kui heade kaaslaste tervislikule heaolule vaid hästi mõjuda.” Antud teemaga haakus ideaalselt meie rühmas teine projekt, milles osaleme, see on Räpina Aianduskooli “Kurgisõprade” projekt, mille raames kasvab rühmatoa aknalaual 4 kurgitaime. Kuna kurgid veel valmis ei ole, siis kasutasime poest ostu varianti, et valmistada koos lastega kurgivõileibu. Kurgitaimi saime tuua ka võrdluseks ajal, kui mõõtsime ja kaalusime oma rühma lapsi. Selgus, et kurgitaimed on kasvult pikemad, kui lapsed. “Kiusamisest vabaks” projekti sisus oli välja pakutud idee valmistada koos lastega Sõber Karu lemmikküpsiseid. Mõeldud – tehtud. Siin juures tekib nii mõnelgil lugejal küsimus, miks peaks 2-aastaste lastega kõike seda tegema? Ikka selleks, et kujundada lastes hea suhe erinevate toitudega, mitmekesistada läbi mängulise tegevuse nende toitumusharjumusi, näidata päriselt ette, kuidas jõuab toit meie lauale ning kuidas seda valmistatakse. Isevalmistatud kurgivõileib ja küpsised, mille valmistamiseks vajalikke kõiki koostisosi on laps eelnevalt degusteerida saanud, maitseb ikka väga hästi. Samuti areneb seeläbi lapse mänguoskus ja sõnavara, kui ta räägib oma kogetu põhjal. Oleme oma tegevusi planeerides lähtunud samuti Eesti lugemisühingu “Lugemispesa” projektist – raamatud ja kirjanduspalad on meie sõbrad! Meie rühma lapsed, kel on kõne olemas, oskavad koos õpetajaga lugeda kaasa üsna pikka salmi “Pudrukoll” (rmt “Kus mu pöial”), mida enne sööki koos lastega loeme. Lisaks nendele projektidele osalesime talvel “Linnusõbrad 2020/ 2021” projektis. Lastel oli innustav vaadata, kuidas linnukesed akna taga nendega samal ajal sõid. Ikka koos lastega viisime linnukestele nende toidumajja toidu. Samuti elab meie rühma väikses akvaariumis punane Siiami tapluskala, kelle toitmisse oleme kaasanud ka lapsed.

Kokkuvõtteks saame öelda, et olles hakanud juba kõige pisemate lastega rakendama “Kiusamisest vabaks” programmi, mis keskendub riikliku õppekava mõistes laste üldoskuste kujunemise toetamisele lasteaias, oleme teinud õige otsus. Laste sotsiaalemotsionaalsete oskuste arengus kajastuvad eelpool nimetatud metoodikast pärit žestid (käemärgid), nende sõnavaras on olemas tundesõnavara esimesed sõnad: hea/ halb, rõõmus/ kurb. Oleme loonud lastele turvalise õpi- ja kasvukeskkonna lõimides erinevate valdkondade sisu, sh erinevaid projekte omavahel. Kiusamisest vabaks projekti  keskseks väärtuseks on koosolemise rõõm, mis ongi kõige tähtsam igas lastegrupis.

Punatriinude õpetaja Heldin Punga

Ei saa jagamata jätta tagasisidet – Saskia Muru, MTÜ Lastekaitse Liit, Programmi “Kiusamisest vabaks!” koordinaator
wwww.lastekaitseliit.ee    www.kiusamisestvabaks.ee

Armas Heldin!
Suur tänu taas jagamast ja kirjutamast oma kogemusest programmiga “Kiusamisest vabaks!”. See on suurepärane, kuidas te lõimite erinevaid programme ja projekte omavahel kokku. Teie lasteaia lapsed tunnevad kindlasti suurt rõõmu, et neil on nii hakkajad, loovad õpetajad! 😊 Sooviksime väga Teie toredat tagasisidet koos pildikestega jagada ka meie Facebookis. Usun, et see julgustab paljusid lasteaedu, kes seni veel ei ole liitunud sõimerühmadega, alustama heade suhete loomisega veelgi varem! Head soovides
Lingid :

Tunnikavad lasteaedadele – Kiusamisest vabaks metoodika

Meie rühma blogi “Kiusamisest vabaks!” medoodika rakendamisest rühmas.

Kurgisõbrad – Räpina aianduskool

Meie  “Kurgisõprade” projektipäeviku blogi

Eesti Lugemisühing

Konkursi üldinfo